Daltec Automatisering helpt Zorggroep Leveste Middenveld bij e-mailmigratie. levestelogo

Vier grote zorginstellingen in Drenthe fuseerden in 2009 tot de Zorggroep Leveste Middenveld.
Dat had niet alleen organisatorische gevolgen, maar ook op het gebied van ICT waren veranderingen
noodzakelijk. Zo moest er een nieuw e-mailsysteem komen op basis van Microsoft Exchange en
werden de twee ziekenhuizen als elkaars failover ingericht.
 
De organisatie
Het Scheper Ziekenhuis Emmen maakt sinds een aantal jaren deel uit van de Zorggroep Leveste Middenveld, samen met het Bethesda Ziekenhuis in Hoogenveen en twee andere zorginstellingen.In het ziekenhuis in Emmen werd al veertien jaar de e-mailoplossing Teamware van Fujitsu gebruikt. Miriam Harreman, I&A Adviseur bij het Scheper Ziekenhuis Emmen: “Het was een mooi product, maar door de ouderdom was de situatie voor ons onhoudbaar geworden.”De fusie bleek een goed moment om over te stappen op Microsoft Exchange.
exchange
 
De uitdaging
Het mailsysteem dat in het Scheper Ziekenhuis in Emmen werd gebruikt was veertien jaar oud en dringend aan vervanging toe. Het ziekenhuis wilde samen met het Bethesda Ziekenhuis in Hoogeveen een gezamenlijk e-mail- en agendasysteem. “Het grootste voordeel zit erin dat medewerkers in elkaars agenda's kunnen en eenvoudig afspraken kunnen plannen met en voor elkaar”, zegt Harreman.
tijdwinst
Voorheen moest er heen en weer gebeld worden of hadden mensen een token nodig om in te kunnen loggen in een ander systeem. Daarmee boeken we nu flinke tijdwinst.”Beide mailomgevingen moesten worden samengebracht tot een nieuwe omgeving op een nieuwe infrastructuur. Daarnaast moesten beide locaties zo worden ingericht dat ze konden fungeren als elkaars failover.“Het zijn twee losse omgevingen die aan elkaar zijn gekoppeld”, vertelt Harreman. “Als er zich op één van de locaties een probleem voordoet, schakelt de mailomgeving automatisch over naar de andere locatie, zonder dat medewerkers dat merken.”
problemen
 
De implementatie
Door het Bethesda Ziekenhuis in Hoogeveen werd al gewerkt met dienstverlener Daltec Automatisering uit Groningen. “Zij waren daar heel tevreden over, dus toen we onze mailomgevingen wilden migreren, was het voor ons al snel duidelijk dat Daltec de aangewezen partner daarvoor was.” Nadat de Groningse ICT-dienstverlener een ontwerp maakte voor de nieuwe omgeving en meedacht in het projectplan, werd de migratie uitgevoerd. Harreman: “Dat was een uitdaging, want de migratie moest in één weekend gebeuren.” De zorggroep kan niet lang zonder e-mail, want het is immers een 24-uursbedrijf. “Hoewel e-mail wat betreft risicoaspecten niet is gedefinieerd tot een van onze hoofdsystemen, behoort dat er eigenlijk wel toe, want mensen voelen zich bijzonder onthand als ze hun e-mail of agenda niet tot hun beschikking hebben.” De migratie werd voorbereid en herhaaldelijk getest, zodat er zich in het migratieweekend geen verrassingen voor zouden kunnen doen.
migratie
“Toch leek meneer Murphy in dat weekend alom vertegenwoordigd”, glimlacht Harreman. “We hadden erg goed getest, maar in de productie kwamen er toch nog zaken naar boven die moesten worden aangepast.” Ze prijst daarvoor Daltec Automatisering die met pragmatische oplossingen kwam voor de uitdagingen die zich voordeden dat weekend. “Ook na de migratie bleef Daltec betrokken bij het project. Dat was bijzonder prettig. Zo is een consultant van Daltec mee geweest naar de kernlocaties van de zorggroep om te kijken welke vragen er nog leefden bij gebruikers.”.
De toekomst
Nadat de migratie naar Microsoft Exchange succesvol is afgerond, zijn er nog andere wensen bij de Zorggroep Leveste Middenveld. “We zijn bezig met een gezamenlijke active directory”, zegt Harreman. “Daarnaast moeten er nog processen worden samengevoegd en het liefst zie ik een gezamenlijk ziekenhuisinformatiesysteem of een gezamenlijk EPD.” Het succes van de fusie is ook afhankelijk van de IT-integratie, weet Harreman. “Als we echt van de synergie willen profiteren, moeten we dat ook op het vlak van onderlinge systemen weten te realiseren.” Doordat alle aangesloten zorginstellingen inzage hebben in zo'n gezamenlijk systeem, is de patiënt uiteindelijk beter af. Harreman is zeer tevreden over hoe het project is verlopen en over de samenwerking met Daltec Automatisering. “Door de samenvoeging van deze systemen kunnen medewerkers eenvoudiger samenwerken en dat komt uiteindelijk de patiënt ten goede.”
harreman
 
 
Daltec Automatisering helpt Zorggroep Leveste Middenveld bij e-mailmigratie
 
Vier grote zorginstellingen in Drenthe fuseerden in 2009 tot de Zorggroep Leveste Middenveld. Dat had niet alleen organisatorische gevolgen, maar ook op het gebied van ICT waren veranderingen noodzakelijk. Zo moest er een nieuw e-mailsysteem komen op basis van Microsoft Exchange en werden de twee ziekenhuizen als elkaars failover ingericht.
Daltec Automatisering levert complete ICT-infrastructuur aan Vision Food

Als er een nieuw bedrijf wordt opgericht, moet er veel worden geregeld, waaronder de ICTinfrastructuur. Vision Food zag vlak voor de zomer van 2012 het levenslicht en wilde vanaf dag één beschikken over minimaal vijf werkplekken, Voice-over-IP en andere ICT-oplossingen. Daltec Automatisering wist de wensen van Vision Food binnen de gestelde tijd te realiseren.
Daltec Automatisering verzorgt voor Pro Facto werkplekken uit de cloud

De medewerkers van het bestuurskundig en juridisch onderzoeksbureau Pro Facto werken door heel Nederland. Om zo flexibel mogelijk te kunnen werken en vanaf iedere plek met ieder willekeurig apparaat bij de bedrijfsinformatie te kunnen, werd er gekozen voor werkplekken uit de cloud: Werkplek Online van Daltec Automatisering.